آرشیو مقاله برای › 01/1394

خبرهاي خوشحال كننده از پارك فناوري پرديس 03 فروردین 1394 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
موفقيت يك شركت دانش‌بنيان در توسعه نخستين نانوسكوپ ايراني 16 فروردین 1394 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
ديد و بازديدهاي نوروزي در ضيافت چاي بهار 19 فروردین 1394 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
برگزاري 3 تور فناوري براي شركت‌هاي عضو پارك به مقصد چين 19 فروردین 1394 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
انتصاب آقاي هرمزي نصيري به‌ سمت سرپرست اداره كل امور پشتيباني و خدمات عمومي 23 فروردین 1394 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
بازديد دستيار علمي و فناوري رييس جمهور روسيه از پارك فناوري پرديس 24 فروردین 1394 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
بررسي روند همكاري پارك فناوري پرديس و سازمان ملي بهره وري 26 فروردین 1394 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
اولين كوه گشت كاركنان شاغل در پارك فناوري پرديس 27 فروردین 1394 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت