آرشیو مقاله برای › 05/1394

بازدید روسای بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان 02 مرداد 1394 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
بازديد هيات رسانه‌اي ايتاليا از پارك فناوري پرديس 03 مرداد 1394 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
انتشار هفدهمين شماره خبرنامه پارك فناوري پرديس 06 مرداد 1394 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
بازديد قائم مقام وزارت ارتباطات و فناوري‌هاي پيشرفته جمهوري آذربايجان 13 مرداد 1394 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
ارائه اختراعات بازار دارايي فكري در «دومين فن‌بازار تخصصي مديريت شهري» 14 مرداد 1394 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
درخواست اندونزي براي استفاده از تجربيات جمهوري اسلامي ايران در توسعه پارك‌هاي اين كشور 14 مرداد 1394 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
بازديد وزير امور خارجه صربستان از پارك فناوري پرديس+ فيلم 14 مرداد 1394 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
برگزاري نشست سراسري فن بازارهاي منطقه‌اي كشور در تبريز 15 مرداد 1394 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
روز خبرنگار 17 مرداد 1394 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
ديدار معاون بين‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از پارك فناوري پرديس 19 مرداد 1394 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
تبادل 120 تفاهم‌نامه تامين محصول توسط شركت‌هاي عضو پارك فناوري پرديس 19 مرداد 1394 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
بازديد اساتيد و مديران پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي از پارك 19 مرداد 1394 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
مصاحبه رييس پارك فناوري پرديس با سايت خبري سيندو اندونزي 19 مرداد 1394 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
دومین گردهمایی برگزار کنندگان استارتاپ ویکندهای ایران 30 مرداد 1394 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
بررسي توانمندي‌هاي توليد داروهاي نوين توسط شركت‌هاي عضو پارك 30 مرداد 1394 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
برگزاري سومين نشست كميته هماهنگي حقوق مالكيت صنعتي كشورهاي عضو اكو 31 مرداد 1394 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت