آرشیو مقاله برای › 01/1395

حضور 300 شرکت علمی در پارک 07 فروردین 1395 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت ICT ایران برگزار می شود 08 فروردین 1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
گرامي باد زحمات مادران و زنان محقق در پارك فناوري پرديس 11 فروردین 1395 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
برگزاری بزرگترین جایزه علمی جهان اسلام 13 فروردین 1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
ضيافت چاي نوروزي 17 فروردین 1395 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
جایزه انتقال فناوری شبکه D8-TTEN 17 فروردین 1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
كارگاه آموزشي بين‌المللي انتقال فناوري 18 فروردین 1395 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
انتقال فناوري فنلاند و ايران 18 فروردین 1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
ارايه امكانات به ايرانيان خارج ازكشور براي استقراردر پارك فناوري پرديس 21 فروردین 1395 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
بانك صادرات ايران در پارك فناوري پرديس 21 فروردین 1395 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
پیشنهاد بلاروس براي راه‌اندازي مركز نوآوري فناوري با همکاری ايران 22 فروردین 1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
پلور مقصد ورزشكاران پارك 23 فروردین 1395 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
نمايشگاه اينوتكس، موضوع تفاهم همكاري علم و فناوري ايران و قزاقستان 24 فروردین 1395 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
دستاوردهای محققان ۱۵ کشور در ایران به نمایش گذاشته می‌شود 24 فروردین 1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
گامي ديگر در مسير چشم انداز بزرگترين منطقه فناوري غرب آسيا 24 فروردین 1395 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
انتقال فناوري در حوزه فناوري اطلاعات بين ايران و ارمنستان 25 فروردین 1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
پلور مقصد ورزشكاران پارك 28 فروردین 1395 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
بازدید وزیر سرمایه گذاری استان سوردولفسک روسیه 30 فروردین 1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
بيمه درمان تكميلي، عمر و حوادث گروهي 31 فروردین 1395 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
پارک فناوری پردیس مرکز مناسبی برای دفتر توسعه شرکت‌های چینی 31 فروردین 1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
پايان مهلت ثبت نام در كارگاه آموزشي انتقال فناوري 31 فروردین 1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت