رده بندی داخلی

اخبار
27 اردیبهشت 1399
مدیر‌کل ارزیابی و نظارت واحد‌های فناور پارک فناوری پردیس مطرح کرد؛
27 اردیبهشت 1399
به همت شرکت عضو مرکز رشد پارک فناوری پردیس؛
23 اردیبهشت 1399
معاون امور فناوری پارک فناوری پردیس تشریح کرد؛
23 اردیبهشت 1399
صدرخانلو رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس از فعالیت های این مرکز می‌گوید؛
22 اردیبهشت 1399
افتتاح یادمان شهدای پارک فناوری پردیس توسط معاون رئیس جمهور
22 اردیبهشت 1399
20 اردیبهشت 1399
توسط اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی پارک فناوری پردیس
18 اردیبهشت 1399
«سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پست اینستاگرامی خود نوشت:
16 اردیبهشت 1399
در راستای ایجاد ناحیه نوآوری پردیس