رده بندی داخلی

اخبار
14 اردیبهشت 1399
توسط اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس
13 اردیبهشت 1399
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي؛
10 اردیبهشت 1399
ویژه شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس و شعب پارک
07 اردیبهشت 1399
به همت مرکز توسعه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس
06 اردیبهشت 1399
خدمات استارتاپ‌های عضو شتابدهنده «سلامت الکترونیک کارا» در راستای مقابله با کرونا
01 اردیبهشت 1399
تهیه ارزاق خوراکی برای نیازمندان در راستای مسئولیت اجتماعی پارک
31 فروردین 1399
از اول اردیبهشت و همراه با ارائه خدمات تعویض روغنی
26 فروردین 1399
شرکت «رخش شهر» مستقر در مرکز رشد پارک از سامانه همیاری خود رونمایی کرد