رده بندی داخلی

اخبار
24 فروردین 1399
بنای یادبود با استفاده از فناوری های نوین در حال ساخت است
24 فروردین 1399
این مجموعه میزبان کارمندان خانم و آقای شرکت‌های عضو پارک خواهد بود
23 فروردین 1399
توسط شرکت «طراحان الکترونیک مبتکر آرتا آریا»، شرکت عضو مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس
17 فروردین 1399
تلاش‌های شرکت الکترونیک برتر به عنوان عضو پارک فناوری پردیس برای مقابله با کرونا
12 فروردین 1399
با تلاش شرکت دانش بنیان پارک فناوری سلامت پردیس
11 فروردین 1399
با هدف آگاهی رودررو از آخرین وضعیت تولیدات این شرکت‌ها و بررسی مشکلات آنها
11 فروردین 1399
بیش از 20 شرکت عضو پارک فناوری پردیس در این اقدام ملی مشارکت دارند