رویـدادهـا

مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس مطرح کرد:

مشارکت بیش از 90 درصد شرکت ها در ارزیابی تخصصی سالانه پارک فناوری پردیس

مشارکت بیش از 90 درصد شرکت ها در ارزیابی تخصصی سالانه پارک فناوری پردیس

با دیگران به اشتراک بگذارید

مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس گفت: در ارزیابی امسال بیش از 290 شرکت مخاطب قرار گرفتند که مشارکت بیش از 90 درصدی شرکت ها در این دوره از ارزیابی را شاهد بودیم. این مشارکت نسبت به سال گذشته 6 درصد افزایش داشته است. تحلیل اطلاعات به دست آمده منجر به معرفی شرکت های برتر سال 1401 در حوزه های مختلف می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، محسن علی اکبریان مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس با اشاره به برگزاری اجلاس سالیانه پارک در پایان شهریورماه سال جاری گفت: فرآیند ارزیابی شرکت‌ها از اوایل تیرماه 1402 آغاز شده و تا اواسط مردادماه ادامه داشت و شرکت ها با تکمیل فرم های ارزیابی و ارائه مستندات در این فراخوان مشارکت کردند.

وی افزود: هدف از جمع آوری این داده ها در مرحله اول رصد دستاوردها و فعالیت های یک سال گذشته شرکت‌های پارک فناوری پردیس و استخراج آمارهای تجمعی در ابعاد مختلف است . در مرحله بعد نیز شرکت های برتر پارک در حوزه های مختلف شناسایی شده و در اجلاس سالیانه پارک مورد تجلیل قرار می گیرند.

شاخص های ارزیابی شرکت های عضو پارک فناوری پردیس

علی اکبریان در خصوص شاخص های ارزیابی شرکت ها گفت: در 4 سرفصل توسعه فناوری، خلق نوآوری، توسعه اقتصادی و توسعه سازمانی شرکت ها مورد ارزیابی قرار می گیرند. در سرفصل توسعه فناوری، تولید محصولات جدید، سطح و عمق فناوری محصولات و قراردادهای پژوهشی مورد بررسی قرار می گیرند. در سرفصل خلق نوآوری نیز ملاک هایی مانند ایجاد نوآوری در محصول و بازار، مولفه های نوآورانه منجر به کاهش هزینه و افزایش کارایی و سطح نوآوری ها در عرصه داخلی و خارجی بررسی می شوند.

وی در خصوص شاخص های توسعه اقتصادی و سازمانی نیز گفت: در توسعه اقتصادی، بر اساس اظهارنامه های رسمی تسلیم شده شرکت ها، بیشترین رشد اقتصادی از حیث درآمدی فارغ از اثرات تورمی و نیز میزان صادرات مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین در شاخص توسعه سازمانی، ایجاد بخش های مختلف سازمانی مانند تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، شامل جذب، نگهداشت و توسعه منابع انسانی و بازاریابی و فروش بررسی می شوند.

حوزه های مورد تجلیل در اجلاس سالانه پارک

مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس با اشاره به برگزاری اجلاس سالیانه پارک و معرفی برترین های بخش های مختلف گفت: امسال با توجه به ارزیابی های صورت گرفته، 9 شرکت در حوزه های توسعه فناوری و خلق فناوری، توسعه اقتصادی، صادرات، توسعه سازمانی، همکاری‌های پژوهشی، هم افزای برتر، شرکت برتر مرکز رشد و شعب، شرکت برتر کریدور خدمات تخصصی فناوری و «برترین شرکت در همه ابعاد» معرفی و تقدیر خواهند شد.

بخشی از

آمارهای استخراج شده از عملکرد شرکت ها

علی اکبریان در خصوص آمارهای به دست آمده در فرآیند ارزیابی شرکت ها نیز گفت: طبق ارزیابی صورت گرفته، 118 محصول جدید، 12 قرارداد پژوهشی، بیش از 120 نوآوری در حوزه محصول و 64 نوآوری در حوزه بازار در عملکرد این دوره شرکتها ثبت شده است.

بازنگری و به روز رسانی مستمر شاخص ها و فرایند ارزیابی پارک

مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس گفت: با توجه به اینکه ما در سال های گذشته، روند رو به رشدی از شرکت های عضو در مجموعه پارک و شعب داشتیم، فرآیند ارزیابی با حجم کار و پیچیدگی های بیشتری مواجه بود. به همین دلیل ما همواره به دنبال بازنگری فرایند ها و شاخص ها و زیر شاخص ها بر اساس شرایط جدید پارک هستیم.

وی افزود: در سال جاری علاوه بر بهینه سازی فرم های خوداظهاری و موثرتر کردن آنها، فضای کار در سامانه ارزیابی نیز بهینه شده بود علاوه بر این،  در این دوره تمامی مستندات و خوداظهاری شرکتها به صورت تخصصی و با استفاده از کارشناسان فنی مورد صحت سنجی قرار گرفت تا نتایج ارزیابی از دقت و اتقان بیشتری برخوردار باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir