رویـدادهـا

متولی: اداره کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری

سطح خدمت: استانی

نحوه ثبت درخواست: کتبی

هزینه های لازم: در ازای پرداخت وجه

متوسط زمان ارائه خدمت: 10 روز دقیقه

کارشناس پاسخگو: مرکز تماس

شماره تلفن: 76250250

حمایت از کارآموزی در واحدهای فناور

نام سرویس

توضیحات سرویس:

حمایت از گذراندن دوره کارآموزی دانشجویان در واحدهای دانش‌محور، فناور و شعب

مدارک و مستندات لازم برای دریافت خدمت:

- نامه دانشگاه به شرکت متقاضی - نامه شرکت به پارک - گزارش عملکرد کارآموز در طول دوره کارآموزی

محدودیت های دریافت خدمت:

صرفا دانشجویان

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار