رویـدادهـا

متولی: اداره کل ارتباطات و امور بین الملل

سطح خدمت: ملی

نحوه ثبت درخواست: الکترونیکی

هزینه های لازم: رایگان

متوسط زمان ارائه خدمت: متغیر دقیقه

کارشناس پاسخگو: مرکز تماس

شماره تلفن: 76250250

پذیرش متخصصان ایرانی غیرمقیم

نام سرویس

توضیحات سرویس:

ارائه خدمات به متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در سه قالب :

  • 1. بنیان‌گذران واحدهای فناور و شرکت نوپا در پارک؛
  • 2. متقاضیان اشتغال در شرکت‌های فناور عضو پارک؛
  • 3. متقاضیان سخنرانی و برگزاری کارگاه در پارک.
مدارک و مستندات لازم برای دریافت خدمت:

تاییدیه مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تصویر فلوچارت:

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار