رویـدادهـا

خدمت پیرایش مردانه نیما

پیرایش مردانه نیما

خدماتخدمات:

اصلاح سر و صورت و پیرایش مردانه

مسئولمسئول:

آقای افروز

ساعات کارساعات حضور:

09:00 الی 16:00

شماره تماسشماره تماس:

76250079

نشانینشانی:

مجتمع فرهنگی، تجاری و رفاهی، راهروی جنوبی طبقه اول

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار