رویـدادهـا

خدمت خدمات تهیه غذا

خدمات تهیه غذا

خدماتخدمات:

طبخ و توزیع انواع غذاهای ایرانی

مسئولمسئول:

آقای رمضانی

ساعات کارساعات حضور:

11:00 الی 16:00 و 18:30 الی 21:30

شماره تماسشماره تماس:

76250086-96

نشانینشانی:

مجتمع فرهنگی، تجاری و رفاهی، راهروی شمالی، طبقه همکف رستوران و غذا بیرون‌بر وستا

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار