رویـدادهـا

خدمت خدمات فضای سبز

خدمات فضای سبز

خدماتخدمات:

ایجاد و نگهداری فضای سبز در تمامی فصول

مسئولمسئول:

مهندس ادیب

ساعات کارساعات حضور:

07:30 الی 15:30

شماره تماسشماره تماس:

76250250 داخلی 2427

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار