رویـدادهـا

خدمت دوچرخه‌سواری همگانی

دوچرخه‌سواری همگانی

خدماتخدمات:

ارائه دوچرخه شهری رایگان به کارکنان مستقر در پارک فناوری پردیس

مسئولمسئول:

آقای بنار

ساعات کارساعات حضور:

روزهای شنبه تا چهارشنبه 09:00 الی 16:00

شماره تماسشماره تماس:

جهت کسب اطلاعات فرآیند استفاده از دوچرخه: 76250250 داخلی 2447 و مراجعه حضوری به اطلاعات ساختمان مرکز تجاری‌سازی و فن‌بازار

نشانینشانی:

ساختمان مرکز تجاری‌سازی و فن‌بازار

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار