رویـدادهـا

خدمت رزرو سالن جلسات

رزرو سالن جلسات

خدماتخدمات:

رزرو سالن‌ها و اتاق‌های جلسات جهت استفاده شرکت‌های پارک

مسئولمسئول:

آقای رهنما

ساعات کارساعات حضور:

8:00 الی 17:00

شماره تماسشماره تماس:

76250250 داخلی 2435 و همچنین داخلی: 1111 – 1112 – 1115 – 1116

نشانینشانی:

ساختمان‌های سراج و مجتمع تجاری‌سازی و فن بازار

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار