رویـدادهـا

خدمت فروشگاه رفاه

فروشگاه رفاه

خدماتخدمات:

فروش انواع مواد غذایی، فرآورده‌های لبنی، مواد شوینده و بهداشتی

مسئولمسئول:

آقای بیات

ساعات کارساعات حضور:

شنبه الی پنج شنبه 08:00 الی 21:00، جمعه تعطیل

شماره تماسشماره تماس:

76250277

نشانینشانی:

مجتمع فرهنگی، تجاری و رفاهی، راهرو جنوبی

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار