آخرین اخبار
كارگاه آموزشي «مديريت منابع انساني» برگزار می شود شبکه های نت ایمن می شوند ساخت محصولی نوین جهت جدایش آب ترش از از سایر فرآورده‌های نفتی اولین دوره جایزه انتقال فناوری شبکه تبادل فناوری دی – هشت (D-8 TTEN) اعطا شد بازدید نخبگان کشور از پارک فناوری پردیس واگذاري واحدهاي مجتمع نوآوران پارك فناوري پرديس اتمام داوري جایزه بهترین انتقال فناوری سال 2015 هشت كشور اسلامي