آخرین اخبار
چهارمین دوره مسابقات والیبال جام پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود تزریق گاز شهری به شبکه پردیس دانش معاون فني و اجرايي پارك فناوري پرديس منصوب شد ترویج وقف علم و فناوری با جایزه مصطفی(ص) انجام می‌شود ثبت نام کوهگشت شاغلین پارک فناوری پردیس حضور شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس در نمایشگاه تله‌کام 2016 ورود ماشین‌درمان به دنیای پزشکی