آخرین اخبار
آخرين خبر سال 1393؛ درخشش شركت‌هاي عضو پارك در جشنواره ستاره‌هاي فناوري آغاز عمليات اجرايي نخستين نيروگاه CCHP كشور در پارك فناوري پرديس برگزاری 27 رویداد استارتاپ ویکند و 1 دوره کامل شتابدهی انتشار شماره پاييز فصلنامه پارك فناوري پرديس برپايي نمايشگاه گل و گياه هم زمان با روزهاي پاياني سال هم افزايي مديران عامل شركت‌ هاي عضو پارك در جلسات فرهنگ عمومي غرس نهال در پارك فناوري پرديس