رویـدادهـا

مدیر عامل شرکت dotin

مدیرعامل

شناسه ملی: 14000256403

سال تاسیس:

تعداد پرسنل: نفر

حوزه فناوری:

محل استقرار:

نحوه اداره شرکت:

دفتر مرکزی:

پارک فناوری:

پست الکترونیکی:

مشاهده محصولات شرکت

شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (داتین)

dotin

شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (داتین)

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir