رویـدادهـا

فهرست مطالب:

بخش اول: هفده تكنولوژی برتر
 
بخش دوم: اصول و مفاهيم تكنولوژی برتر
 
بخش سوم: توضيحات كوتاهی در باره مقولات منتخب تكنولوژی برتر 

فناوری‌های جديد و طرز کار آن‌ها

فناوری‌های جديد و طرز کار آن‌ها

ناشر: پارک فناوري پرديس با همكاري نشر آتنا

نویسنده: رابرت جي.كان

سال چاپ: تابستان 82

شابک: 964-5586-59-3

تعداد صفحات: 300

  انقلاب تكنولوژی برتر، جنبشی فراگير و متكی بر پيشرفت‌های تكنولوژيكی مهم است. اين انقلاب جنبه‌های مهمی از روش‌ها و رويه‌های تجاری، سياسی و فرهنگی را در بر می‌گيرد.
 
واژه "تكنولوژی برتر" آنگونه كه اين روزها مورد استفاده قرار می‌گيرد، عبارتست از آن بخش از تكنولوژی پيشرفته كه زندگی روزمره مردم را مستقيماً در منزل، محل كار، داخل خودرو و مطب پزشكشان تحت تاثير قرار می‌دهد. اين معنايی است كه واژه تكنولوژی برتر در قالب آن در اين صفحات مورد استفاده قرار گرفته است.
 
واژه‌های كليدی دنيای تكنولوژی برتر (تراشه، ليزر و غيره) برای عموم مردم كاملاً آشنا هستند. ...

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir