رویـدادهـا

فهرست مطالب:

بخش اول: بازار تكنولوژی
 
بخش دوم: ارتباط  بين منابع تكنولوژی و زيرساخت‌های انتقال آن
 
بخش سوم: فن‌بازار، ابزاری برای گسترش مبادلات انتقال تكنولوژی
 
بخش چهارم: مطالعات موردی در زمينه فن‌بازار 

فن‌بازار، بستر مبادلات فناوری

فن‌بازار، بستر مبادلات فناوری

گردآوری تدوین: امين سالاري، روح‌ا... سهرابی، سيد جمال‌الدين حسينی

ناشر: پارک فناوری پرديس با همكاری نشر آتنا

سال چاپ: پاييز 82

شابک: 7-57-5587-964

تعداد صفحات: 100

  پيشرفت‌های علمی و تكنولوژيک بطور شتابان تاثيرات همه جانبه و شگرفی را در تمامی جنبه های زندگی بشری و در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی و زيست محيطی كشورها برجا گذاشته و آثار آن روز به روز افزايش می‌يابد.يكی از مكانيزم‌هايی كه اخيراً برای تسهيل و ارتقای فعاليت‌های توسعه فناوری، بويژه از نوع فناوری‌های برترو ايجاد قدرت عرضه و تقاضای فناوری پديد آمده، فن‌بازارها می‌باشد. فن بازارها در كشورهای مختلف و با حمايت و پشتيبانی اتحاديه‌ها و سازمان‌های بين المللی  حتی در بسياری از مناطق صنعتی و پارک‌های علمی و فناوری راه‌اندازی شده اند و در هر يک از اين مناطق با نامهای مختلفی ياد می‌شوند: نام‌هايی همچون تكنومارت، تک مارت، تک ماركت، تكنولوژی بروكر و ...

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir