رویـدادهـا

فهرست مطالب:

بخش اول: مفاهيم مقدماتی
 
بخش دوم: آشنايی با مفاهيم كلی پارک‌های علمی- فناوری، انكوباتورها و فن‌بازار
 
بخش سوم: بررسی وضعيت پارک‌‌ها و مراكز رشد فناوری در ايران
 
بخش چهارم: بررسی پارک‌ها و مراكز رشد فناوری در ساير كشورها

مجموعه مقالات و گزارش‌های پارک‌ها و مراكز رشد فناوری

مجموعه مقالات و گزارش‌های پارک‌ها و مراكز رشد فناوری

گردآوری تدوین: پارک فناوری پرديس

نویسنده: مصطفي رستگاران

سال چاپ: پاييز 83

تعداد صفحات: 246

  هنگامی كه حدود نيم قرن پيش طرح ايجاد يک پارک تحقيقاتی در ايالت كارولينای شمالی آمريكا مطرح شد، شايد هيچكس تصور نمی‌كرد كه اين مقوله بدين سرعت در سراسر جهان گسترش يافته و تبديل به يكی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی و صنعتی كشورها گردد.
 
  در حال حاضر نيز علی‌رغم آنكه در سراسر جهان پديده پارک‌های علمی، فناوری و تحقيقاتی و يا شهرک‌های علمی و تحقيقاتی مورد نظر بسياری از صاحب‌نظران و مديران دولتی،‌ خصوصی و دانشگاهی قرار دارد، ولی مفهوم آن هنوز برای بسياری از افراد جامعه روشن نشده است و موضوع آن برای افراد بسياری تجسم يک شهرک صنعتی را می‌نمايد.
 
  پار‌ک‌های فناوری با جهت‌گيری‌ها و اهداف متفاوتی ايجاد شده‌اند، ولی يکی  از مهمترين نقش‌های آن‌ها حلقه واسط دانشگاه و صنعت است. همچنين انگيزه‌های مهم ايجاد اين پارک‌ها برای دولت‌ها، صرفه جويی در سرمايه‌گذاری‌های زيربنايی، استفاده بهينه از سرمايه‌های مالی صنايع و شركت‌های كوچک و متوسط و ... از طريق فراهم كردن امكانات مطلوب است.

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار