رویـدادهـا

گزارش برنامه شبکه 4 سیما از گروه صنعتی هوشمند آسیا

با دیگران به اشتراک بگذارید

گروه صنعتی هوشمند آسیا تولید کننده سامانه هوشمند ثبت تخلف رانندگی و کنترل سرعت ماشین است.

ارسال دیدگاه

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار