رویـدادهـا

دومین جلسه کمیته علمی نشست سرمایه گذاران خطرپذیر گروه دی-هشت برگزار شد

دومین جلسه کمیته علمی نشست سرمایه گذاران خطرپذیر گروه دی-هشت برگزار شد

با دیگران به اشتراک بگذارید


دومین جلسه کمیته علمی نشست سرمایه گذاران خطر پذیر در کشورهای عضو دی-هشت با حضور اعضا در ساختمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه، بخش های مختلف نشسست شامل سخنرانی افراد فعال و کلیدی این حوزه، بخش ارائه تجربیات و مدل های کاری VCها و استارتاپ ها (سرمایه پذیران) و کارگاه های آموزشی مرتبط با سرمایه گذاری مخاطره پذیر ترسیم شد و تعریف همکاری برای تقویت بخش های نشست برای اعضا انجام شد.

اعضای کمیته علمی شامل افراد فعال حوزه سرمایه گذاری در شرکت های نوپا از نهادهای مختلف شامل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک فناوری پردیس، مرکز فن بازار ملی ایران، شرکت فرابورس ایران، شرکت شناسا، موسسه سرمایه گذاری رهنما، موسسه توسعه کارآفرینی ریمیا و شتابدهنده نوتک می باشد.

لازم به ذکر است اولین نشست سرمایه گذاری فناوری میان کشورهای عضو سازمان دی-هشت به همت دبیرخانه شبکه انتقال و تبادل فناوری دی-هشت، با موضوع صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر، تجربیات و مدل های مالی، برگزار می شود و امید است با برنامه ریزی انجام شده و تجربیات بدست آمده از اولین سال این رویداد میان کشورها بتوان فرصت های سرمایه گذاری کشورها را طی این نشست ها به فعالان این حوزه معرفی کرد.

ارسال دیدگاه

عناوین مرتبط

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir