رویـدادهـا

متولی: اداره کل ارتباطات و امور بین الملل

سطح خدمت: منطقه ای

نحوه ثبت درخواست: کتبی

هزینه های لازم: در ازای پرداخت وجه

متوسط زمان ارائه خدمت: 48ساعت پس از تحویل اقلام تبلیغاتی دقیقه

شماره تلفن: 76250250

انجام تبلیغات محیطی در پارک

نام سرویس

توضیحات سرویس:

اطلاع‌رسانی برنامه و یا رویدادها از طریق فضاهای تبلیغاتی موجود در پارک

محدودیت های دریافت خدمت:

عدم رزرو فضای تبلیغاتی مورد نظر

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار