رویـدادهـا

متولی: اداره کل توسعه خدمات عمومی

سطح خدمت: ناحیه نوآوری پردیس

نحوه ثبت درخواست: تلفنی

هزینه های لازم: رایگان

متوسط زمان ارائه خدمت: 5 دقیقه

کارشناس پاسخگو: پرسنل اطلاعات

شماره تلفن: 76250250

رزرو اتاق جلسات

نام سرویس

توضیحات سرویس:

هماهنگی و رزرو اتاق جلسات در ساختمان‌های ستادی

مدارک و مستندات لازم برای دریافت خدمت:

مدارک مختلف و زیادی برای این امر نیاز است

محدودیت های دریافت خدمت:

محدودیتی ندارد

تصویر فلوچارت:

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار