رویـدادهـا

متولی: اداره کل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور

سطح خدمت: ناحیه نوآوری پردیس

نحوه ثبت درخواست: تلفنی

هزینه های لازم: رایگان

کارشناس پاسخگو: مرکز تماس مشتریان

شماره تلفن: 76250250

مشاوره اخذ تایید صلاحیت دانش بنیانی

نام سرویس

توضیحات سرویس:

ارائه مشاوره تایید صلاحیت دانش‌بنیانی به شرکت‌های عضو پارک

محدودیت های دریافت خدمت:

فقط برای شرکت‌های عضو پارک فناور ی پردیس

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار