رویـدادهـا

متولی: مدیریت حراست

سطح خدمت: ناحیه نوآوری پردیس

نحوه ثبت درخواست: کتبی

هزینه های لازم: رایگان

کارشناس پاسخگو: مرکز تماس مشتریان

شماره تلفن: 76250250

هماهنگی ورود مهمانان ویژه و برگزاری رویدادها

نام سرویس

توضیحات سرویس:

همکاری در برگزاری رویدادها و هماهنگی ورود مهمانان ویژه و ...

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار