رویـدادهـا

متولی: اداره‌کل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور

سطح خدمت: ناحیه نوآوری پردیس

نحوه ثبت درخواست: الکترونیکی

هزینه های لازم: رایگان

متوسط زمان ارائه خدمت: 45 روز (از آغاز فراخوان تا اعلام نتیجه پذیرش) دقیقه

کارشناس پاسخگو: مرکز تماس مشتریان

شماره تلفن: 76250250

پذیرش تیم نوپا و آزادکارها (فری‌لنسرها) در مرکز رشد فناوری نخبگان

نام سرویس

توضیحات سرویس:

پذیرش تیم‌ها و افراد متقاضی ورود به مرکز رشد و فضای کار اشتراکی

مدارک و مستندات لازم برای دریافت خدمت:

شرکت در فراخوان مرکز رشد

محدودیت های دریافت خدمت:

محدودیت ظرفیت پذیرش مرکز رشد

تصویر فلوچارت:

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار