رویـدادهـا

متولی: مدیریت امور مالی

سطح خدمت: ناحیه نوآوری پردیس

نحوه ثبت درخواست: الکترونیکی

هزینه های لازم: رایگان

متوسط زمان ارائه خدمت: 30 دقیقه دقیقه

کارشناس پاسخگو: مرکز تماس

شماره تلفن: 76250250

پرداخت به حساب پارک

نام سرویس

توضیحات سرویس:

کلیه مشتریان پارک فناوری پردیس جهت پرداخت شارژ، تجمیع عوارض، اجاره، جرائم، حق عضویت و ... به حساب پارک می بایست شناسه واریز دریافت نمایند

مدارک و مستندات لازم برای دریافت خدمت:

اسناد نحوه انتخاب طرف قرارداد در صورت رعایت تشریفات مزایده، قرارداد درآمد، اجاره یا سایر مدارک تعهد آور جهت پرداخت به پارک، چک یا سایر اسناد تجاری مربوط به معامله، تاییدیه واحد مربوط

محدودیت های دریافت خدمت:

در صورت عدم رعایت الزامات، یا وجود مغایرت در موضوع و مبلغ امکان تولید شناسه واریز وجود نخواهد داشت

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار