رویـدادهـا

خدمت استخر پردیس فناوری

استخر پردیس فناوری

خدماتخدمات:

استخر 138.5 متر مربع با عمق حداکثر 2.8 متر با سيستم تصفيه ازن و كلر
سونا خشک و سونای بخار آقايان

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار