رویـدادهـا

خدمت خانه سلامت و ورزش پارک فناوری

خانه سلامت و ورزش پارک فناوری

خدماتخدمات:

فعالیت‌های ورزشی در رشته­‌های کراس فیت، TRX، بدنسازی، وزنه‌برداری و ایروبیک زیرنظر مربی

مسئولمسئول:

آقای نفری

شماره تماسشماره تماس:

7625083-84

نشانینشانی:

خیابان نوآوری، ساختمان سراج

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار