رویـدادهـا

خدمت کارگزاری بیمه صفای آرامش فردا

کارگزاری بیمه صفای آرامش فردا

خدماتخدمات:

۱.ارائه دهنده طرح های خاص بیمه درمان تکمیلی
۲.ارائه دهنده تمامی خدمات بیمه ای(اموال، اشخاص، مسئولیت)
۳.بررسی پرداخت خسارت ها
۴.همکاری با تمامی شرکت های بیمه ای
۵.مشاوره و راهنمایی امور بیمه ای(صدور و پیگیری خسارت)
۶.ارائه دهنده طرح های حمایتی بیمه ای برای تمامی شرکت ها

 

مسئولمسئول:

مدیرعامل: خانم عزب دفتر / مسئول دفتر پارک فناوری: آقای حدادی

ساعات کارساعات حضور:

شنبه الی چهارشنبه 08:00 الی 17:00

شماره تماسشماره تماس:

96862130 - 09128347017

نشانینشانی:

خیابان نوآوری ۴، ساختمان نوآوران(LSF)، طبقه اول پلاک ۲۰۳

خدمت نمایندگی بیمه دانا

نمایندگی بیمه دانا

خدماتخدمات:

ارائه و صدور انواع بیمه‌نامه‌ها، بررسی و پرداخت خسارت‌ها

مسئولمسئول:

خانم میرنظامی

ساعات کارساعات حضور:

ساعت 8:00 الی 17:00

شماره تماسشماره تماس:

76250740

نشانینشانی:

ساختمان مرکز رشد و تجاری‌سازی، طبقه همکف، راهروی جنوبی، انتهای راهرو

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار