رویـدادهـا

خدمت نمایندگی بیمه دانا

نمایندگی بیمه دانا

خدماتخدمات:

ارائه و صدور انواع بیمه‌نامه‌ها، بررسی و پرداخت خسارت‌ها

مسئولمسئول:

خانم میرنظامی

ساعات کارساعات حضور:

ساعت 8:00 الی 17:00

شماره تماسشماره تماس:

76250740

نشانینشانی:

ساختمان مرکز رشد و تجاری‌سازی، طبقه همکف، راهروی جنوبی، انتهای راهرو

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار