رویـدادهـا

خدمت خدمات تاسیسات

خدمات تاسیسات

خدماتخدمات:

تمامی خدمات تاسیساتی اعم از تاسیسات شهری و تاسیسات ساختمانی (ویژه ساختمان‌های ستادی) توسط اداره کل نگهداری و تعمیرات راهبری ‌می‌شود. برای اطلاع از روند این خدمات می‌توانید از طریق اطلاعات دفترچه خدمات عمومی با کارشناسان این اداره کل در ارتباط باشید.

مسئولمسئول:

آقای اکبرپور(ساعت اداری)

ساعات کارساعات حضور:

تمام وقت

شماره تماسشماره تماس:

76250250 داخلی 2426 (زمان اداری) - 76250134(بعد از ساعت اداری)

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار