رویـدادهـا

خدمت خدمات تاکسی سرویس

خدمات تاکسی سرویس

خدماتخدمات:

ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری به تهران و شهرستان­‌ها و اتومبیل تشریفات

مسئولمسئول:

آقای سلیمی

ساعات کارساعات حضور:

08:00 الی 20:00

شماره تماسشماره تماس:

76250611-12

نشانینشانی:

مجتمع فرهنگی، تجاری و رفاهی، راهروی جنوبی طبقه اول تاکسی سرویس گلها

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار