رویـدادهـا

خدمت زمین چندمنظوره والیبال، بسکتبال و زمین بدمینتون

زمین چندمنظوره والیبال، بسکتبال و زمین بدمینتون

خدماتخدمات:

زمین ورزشی جهت انجام ورزش بسکتبال، والیبال و بدمینتون

مسئولمسئول:

آقای رمضانی

ساعات کارساعات حضور:

9 صبح الی 19 عصر

شماره تماسشماره تماس:

76250040

نشانینشانی:

مجتمع فرهنگی، تجاری و رفاهی، هتل پردیس فناوری

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار