رویـدادهـا

خدمت کارواش (مرکز خدمات خودرویی)

کارواش (مرکز خدمات خودرویی)

خدماتخدمات:

تعمیرگاه و کارواش پارک فناوری پردیس

مسئولمسئول:

آقای عیسوند

ساعات کارساعات حضور:

8:30 الی 17

شماره تماسشماره تماس:

76250270_76250280

نشانینشانی:

انتهای خیابان نوآوری

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار