آخرین اخبار
معاون فني و اجرايي پارك فناوري پرديس منصوب شد ترویج وقف علم و فناوری با جایزه مصطفی(ص) انجام می‌شود ثبت نام کوهگشت شاغلین پارک فناوری پردیس حضور شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس در نمایشگاه تله‌کام 2016 ورود ماشین‌درمان به دنیای پزشکی دستاوردهای نخستین فستیوال نوآوری‌های تجهیزات پزشکی تشریح شد کنفرانس جهانی انجمن بین‌المللی مؤسسات و پارک‌های علم و فناوری (IASP)