آخرین اخبار
دريافت تنديس برترين‌هاي فناوري توسط 8 شركت دانش بنيان عضو رشد اقتصادي 91 درصدي پارك فناوري پرديس در يكسال گذشته اولین جلسه شورای هماهنگی فن بازار منطقه‌ای استان لرستان افتتاح دوازدهمین فن بازار منطقه‌ای کشور سيزدهمين اجلاس سالانه و جشنواره برترين‌هاي پارك فناوري پرديس برگزار مي‌شود چهارمين دوره نشست و آموزش كارگزاران تبادل فناوري راه‌اندازي دوازدهمين فن‌بازار منطقه‌اي كشور در استان لرستان