آخرین اخبار
برگزاري نشست بين‌المللي شبكه‌سازي نوآوري در نمايشگاه INOTEX2015 نشست سه ماهانه بر بال انديشه بازديد وزير اقتصاد اندونزي از پارك فناوري پرديس افتخار پذيرايي پارك فناوري پرديس از جانبازان سرافراز+ فيلم برگزاري پنجمين كارگاه ديپلماسي علم و فناوري هيات رسانه‌اي قرقيزستان ميهمان پارك فناوري پرديس بازديد معاون وزير آموزش و علوم گرجستان از پارك فناوري پرديس