آخرین اخبار
بررسي روند همكاري پارك فناوري پرديس و سازمان ملي بهره وري بازديد دستيار علمي و فناوري رييس جمهور روسيه از پارك فناوري پرديس انتصاب آقاي هرمزي نصيري به‌ سمت سرپرست اداره كل امور پشتيباني و خدمات عمومي برگزاري 3 تور فناوري براي شركت‌هاي عضو پارك به مقصد چين ديد و بازديدهاي نوروزي در ضيافت چاي بهار موفقيت يك شركت دانش‌بنيان در توسعه نخستين نانوسكوپ ايراني خبرهاي خوشحال كننده از پارك فناوري پرديس