آخرین اخبار
پارس آنلاین قهرمان چهارمین دوره مسابقات والیبال پارک فناوری پردیس كارگاه آموزشي «مديريت منابع انساني» برگزار می شود شبکه های نت ایمن می شوند ساخت محصولی نوین جهت جدایش آب ترش از از سایر فرآورده‌های نفتی اولین دوره جایزه انتقال فناوری شبکه تبادل فناوری دی – هشت (D-8 TTEN) اعطا شد بازدید نخبگان کشور از پارک فناوری پردیس واگذاري واحدهاي مجتمع نوآوران پارك فناوري پرديس